Stowarzyszenie Najświętszego Serca Jezusowego

Stowarzyszenie Najświętszego Serca Jezusowego jest zrzeszeniem wiernych świeckich w ramach duchowej rodziny Instytutu Chrystusa Króla Najwyższego Kapłana. Poprzez członkostwo, wierni mogą uczestniczyć w duchowości Instytutu nastawioną na szerzenie królestwa Chrystusa Pana we wszystkich wymiarach Kościoła i społeczeństwa pod opieką Niepokalanie Poczętej Maryi Panny.

Duchowość

Duchowość Instytutu Chrystusa Króla Najwyższego Kapłana bierze swe źródło w pismach i przykładzie życia św. Benedykta z Nursji, św. Tomasza z Akwinu i św. Franciszka Salezego. Pod ich opieką, członkowie Stowarzyszenia pragną wieść katolickie życie w harmonii między naturą, łaską, wiarą i kulturą, w całkowitej wierności naszej Matce — Kościołowi i Stolicy Apostolskiej, naznaczone w szczególności miłością do Boga i bliźniego.

Aby wypełnić te święte zobowiązania, członkowie Stowarzyszenia oddają się kierownictwu duchowemu księżom Instytutu i są wspierani modlitwą kapłanów, seminarzystów i oblatów Instytutu, jak również Sióstr Adoratorek Królewskiego Serca Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana.

  Uwaga! Publikacja w języku angielskim.

Przyjęcie

Członkowie Stowarzyszenia wspierają apostolskie wysiłki Instytutu Chrystusa Króla Najwyższego Kapłana. Żyją oni również jego duchowością i mogą uczestniczyć w rekolekcjach i zgromadzeniach organizowanych przez duszpasterzy Stowarzyszenia na poziomie lokalnym lub narodowym.

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia, zainteresowani wierni powinni skontaktować się z najbliższym apostolatem Instytutu. Istnieje również możliwość dołączenia do Stowarzyszenia, dla tych którzy nie mieszkają w pobliżu jednego z naszych apostolatów, w takim jednak wypadku będą zobligowani do odbycia corocznych rekolekcji dla członków.

Zachęcamy do zgłębiania pism św. Franciszka Salezego, przede wszystkim Filotei, czyli Wprowadzenia do życia pobożnego. Doktor Miłości Bożej posiadał również szczególne nabożeństwo do Serca Jezusowego. Poprzez jego dzieła i święty przykład, nieskończone skarby mądrości i łaski Najświętszego Serca są łatwo dostępne w codziennym życiu.